Kynologická jednota ČR pořádala

3. ročník Mistrovství KJ – ČR dle ZPU-S

17. září 2016

Tabule výsledků

Výsledky ke stažení

GalerieMísto: ZKO Ostrava – Třebovice

Soutěžní kategorie: ZPU-S v plném rozsahu (pořadí cviků i oddílů může být měněno)

Upozornění: při této akci lze, výjimečně, za předpokladu splnění kriterií ZŘ KJ-ČR, získat zapsání zkoušky ZPU-S do PP !!!

Organizační výbor
Ředitel: František Vlk
Technicko-organizační vedoucí: Gabriel Balog
Tajemnice: Ing. Lucie Honová

Propozice a přihláška ke stažení

Přihlášky zasílejte na adresu:
Jindřich Hon, Sokolská třída 83, 702 00 Ostrava
e-mail: honjindrich@seznam.cz
mobil: 606 542 109

Startovné ve výši 300 Kč / 1 pes zasílejte zároveň s přihláškou na účet č. 35-3904430277/0100. Ve zprávě pro příjemce uveďte své příjmení a M-KJ.

Uzávěrka přihlášek: 2. září 2016

Z organizačních důvodů je maximální počet účastníků omezen na 20 – rozhoduje termín úhrady přihlášky.

Hlavní rozhodčí:Jana Halbrštátová - Svobodová (poslušnost, dovednosti)
Rozhodčí:Rudolf Baudyš (stopy)
Květoslav Štibora (speciál)
Záložní rozhodčí:Luděk Novák, Jindřich Hon

Změna rozhodčích je vyhrazena 14 dnů před uzávěrkou přihlášek, případně z mimořádně vážných důvodů před zahájením akce.

Podmínky účasti: jsou v souladu se ZŘ KJ-ČR, před vstupem do areálu psovod předloží očkovací průkaz psa s platným očkováním a pracovní knížku psa. Psovod zodpovídá za škody způsobené psem.

Časový harmonogram: přejímka psů od 7 hodin, slavnostní zahájení v 8 hodin.

Upřesnění průběhu soutěže podle počtu účastníků bude zveřejněno na webu pořádající organizace: www.kynologie-ostrava.cz i na stránce vytvořenou pro tuto událost v komunitě FB. Písemně ho obdrží každý účastník spolu s vylosovaným startovním číslem.

Při rovnosti bodů rozhoduje (v pořadí): výsledky speciálních cviků, stopy, v případě opětovné rovnosti bodů los.

Na setkání s Vámi se těší, a kromě cen pro vítěze připravují dárky pro všechny účastníky soutěže Jindřich Hon a kolegové z organizačního výboru MR KJ-ČR i spolupořádajících organizací!

 

Archiv Mistrovství KJ ČR dle ZPU-S

2. ročník

1. ročník