Kynologická jednota ČR pořádá

1. ročník Mistrovství KJ – ČR dle ZPU-S

20. září 2014

Článek o mistrovství KJ-ČR

Výsledky ke stažení

Galerie
Propozice

Místo: KK Vlkoš u Přerova

Soutěžní kategorie: ZPU-S v plném rozsahu (pořadí cviků i oddílů může být měněno)

Upozornění: při této akci lze, vyjímečně, za předpokladu splnění kriterií ZŘ KJ-ČR, získat zapsání zkoušky ZPU-S do PP !!!

Organizační výbor
Ředitel: Ing. Luděk Novák
Technicko-organizační vedoucí: Květoslav Štibora
Tajemnice: Bc. Jiřina Zbožínková

Propozice a přihláška ke staženíPřihlášky zasílejte na adresu tajemnice:
Bc. Jiřina Zbožínková, 783 76 Věrovany 213
e-mail: jirina.zbozinkova@email.cz
mobil: 776 171 099


Uzávěrka přihlášek: 5.září 2014

Z organizačních důvodů je maximální počet účastníků omezen na 20 – rozhoduje termín úhrady přihlášky.

Hlavní rozhodčí: Jindřich Hon
Rozhodčí:Ing. Michaela Martinů
Mgr. Dana Havlová
Marcela Nalezená
Záložní rozhodčí:Jana Halbrštátová - Svobodová
Rudolf Baudyš


Podmínky účasti : dle ZŘ KJ-ČR. Před vstupem do areálu je nutno předložit očkovací průkaz s platným očkováním.

Časový harmonogram
07,00 hod.  zahájení prezentace účastníků
07,45 hod.  zahájení akce
08,00 hod.  zahájení stop
09,00 hod.  zahájení poslušnosti (bude probíhat střídavě se spec.cviky)
09,30 hod.  zahájení speciálních cviků (bude probíhat střídavě s poslušností)
16,30 hod.  vyhlášení výsledků – ukončení

Při rovnosti bodů rozhoduje (v pořadí) : výsledky speciálních cviků, stopy, los

Na setkání s Vámi se těší

                                      Organizační výbor MR KJ-ČR