Kynologická jednota ČR pořádala

2. ročník Mistrovství KJ – ČR dle ZPU-S

19. září 2015

Zpráva hlavního rozhodčího o 2. mistrovství KJ-ČR

Tabule výsledků

GalerieMísto: Březno u Chomutova

Soutěžní kategorie: ZPU-S v plném rozsahu (pořadí cviků i oddílů může být měněno)

Upozornění: při této akci lze, výjimečně, za předpokladu splnění kriterií ZŘ KJ-ČR, získat zapsání zkoušky ZPU-S do PP !!!

Organizační výbor
Ředitel: Václav Famfulík
Technicko-organizační vedoucí: Petra Černá
Tajemnice: Irena Famfulíková

Propozice a přihláška ke staženíPřihlášky zasílejte na adresu:
Václav Famfulík, Kaštanová 302, 43145 Březno
e-mail: spark-s@seznam.cz
mobil: 604 855 314

Vklad ve výši 300 Kč / 1 pes zasílejte zároveň s přihláškou na účet č. 1024987123 / 0800. Ve zprávě pro příjemce uveďte své příjmení a M-KJ.

Uzávěrka přihlášek: 4. září 2015

Z organizačních důvodů je maximální počet účastníků omezen na 20 – rozhoduje termín úhrady přihlášky.

Hlavní rozhodčí:Jan Plšek - stopy
Rozhodčí:Ing.Michaela Martinů - poslušnost
Stanislav Uriánek - speciální cviky
Záložní rozhodčí:Mgr.Dana Havlová


Podmínky účasti: dle ZŘ KJ-ČR. Před vstupem do areálu je nutno předložit očkovací průkaz s platným očkováním.

Časový harmonogram
07,00 hod.  zahájení prezentace účastníků
07,45 hod.  zahájení akce
08,00 hod.  zahájení stop
09,00 hod.  zahájení poslušnosti (bude probíhat střídavě se spec.cviky)
09,30 hod.  zahájení speciálních cviků (bude probíhat střídavě s poslušností)
16,30 hod.  vyhlášení výsledků – ukončení

Při rovnosti bodů rozhoduje (v pořadí): výsledky speciálních cviků, stopy, los

Na setkání s Vámi se těší

                                      Organizační výbor MR KJ-ČR

Archiv

1. ročník Mistrovství KJ – ČR dle ZPU-S