Školení rozhodčích

 • Cíle školení:
  • rozhodovat podle pravidel a v duchu FCI (ne ISDS pod FCI, …)
  • osvěžit si pravidla
  • informovat se o změnách
  • sjednocovat hodnocení
  • projednat nejasnosti
 • Jak často: Dle směrnice pro rozhodčí musí rozhodčí absolvovat školení zakončené testem minimálně 1x za 3 roky.
 • Zakončeno: Testem

Seznam školení

Datum Místo Popis
2.9.2016 Martínkovice Školení pro rozhodčí TS proběhne v odpoledních hodinách (po skončení výcviku), bude zakončeno testem
31.10.2016 Načešice Školení pro rozhodčí, bude zakončeno testem
13.11.2016 Libhošť Celodenní školení pouze pro rozhodčí, bude zakončeno testem

Sheepherding Commission KJ-CR