Povinnosti pořadatelů

1. Odvod poplatků za účastníky zkoušek

Na schůzi komise pasení a P KJ-ČR bylo rozhodnuto, že se od roku 2018 obnovuje povinnost pořadatelů odvádět poplatky za účastníky zkoušek pořádaných pod KJ-ČR.

  • Účet:179475865/0600
  • Splatnost: 14 dnů po akci
  • Částka: 20 kč/pes
  • Za koho platit:
    • pouze pro psy, kteří nastoupili zkoušku – ne ti kteří se přihlásili a nepřijeli či nenastoupili
    • pouze za oficiální zkoušky (NHAT, HWT, IHT, HEC, CACT, CACITR) – ne za farmu apod.

2. Odvod poplatků za akci CACT/CACITr

Bude doplněno po ověření aktuální výše poplatků. Vzhledem k novým řádům je možné, že budou změněny. Poplatky jsou splatné i pokud akce neproběhne.

Sheepherding Commission KJ-CR