Změny v pasení v roce 2016

Vážení příznivci pasení a členové spolků pasení,

jsme si vědomi že se řada z Vás neorientuje v současné situaci a tak bychom rádi vysvětlili změny v pasení v ČR.

Kynologická jednota zastřešuje pasení pod FCI v ČR. Je řádným členem ČMKU kterému garantuje akce pasení v ČR. ČMKU pak garantuje pasení v ČR organizaci FCI.

Od roku 2000 kdy začala KJ-ČR schvalovat rozhodčí pasení, až do roku 2014 byl garantem pasení pro KJ-ČR Ing. Radko Loučka, CSc. s tím, že bral hlasy rozhodčích jako poradní hlas při své práci a respektoval jej.

V roce 2014 se na doporučení výboru KJ-ČR tento stav změnil. Vznikl Spolek pasení CZ (SPCZ), který měl navrhovat změny rozhodčích a garantovat KJ-ČR to, že budou akce pasení probíhat dle pravidel FCI. SPCZ musel vždy žádat o schválení všech oficiálních dokumentů a změn předsednictvo KJ-ČR. Toto doporučení vzniklo z důvodu neustáleho dohadování mezi členy pasení a výbor KJ-ČR nemohl dělat rozhodčího, když byl situací seznamovám telefonicky jednolivými členy.

V roce 2015 však vedení SPCZ samostatně, bez vědomí a schválení předsednictva KJ-ČR snížilo více než polovině rozhodčích bez řádného kárného řízení aprobace (kárná řízení mohla vést taktéž pouze KJ-ČR). To nejen že nebylo v jeho kompetenci, ale znamenalo by nebezpečný precedens do budoucna. Na protest proti těmto změnám vznikl druhý spolek ČAOPP (Česká asociace ovčáckých a pasteveckých psů), který byl v roce 2015 schválen jako prozatimní člen KJ-ČR.

V roce 2016 došlo k:

  1. 27.1.2016 byla ustanovena komise pasení, jako pracovní skupina KJ-ČR, která převzala starost o rozhodčí, jejich aprobace a další vzdělávání. Zároveň komise překládá a garantuje práci na řádech pasení v ČR. I její závěry ale musí potvrdit předsednictvo KJ-ČR kterému je podřízena. V tom se situace nijak nezměnila. O účelu komise se dozvíte více zde:
 https://paseni.kjcr.cz/.
  2. Komise vypracovala řády pro svou práci, pro rozhodčí a kárný řád. Tyto dokumenty byly schváleny předsednictvem KJ ČR dne 17.3.2016. Tyto řády jasně říkají, jak se rozhodčím stát, jak si zvýšit aprobaci a jak pracovat.
  3. Jelikož nebylo snížení aprobací schváleno KJ-ČR, zůstává v platnosti seznam aprobací platných do konce roku 2014 se dvěma vyjímkami ( zrušení aprobace TS u paní Topinkové na její vlastní žádost, snížení aprobace na CS1 u paní Horské po jejím vlastním dobrovolném odsouhlasení ). Aktuální seznam je vyvěšen na stránkách https://paseni.kjcr.cz/rozhodci/seznam-rozhodcich/. Byl odsouhlasen rovněž 17.3.2016 předsednictvem KJ-ČR.
  4. Garanci za organizaci zkoušek a soutěží mají spolky pasení, v současné době SPCZ a ČAOPP. Návrh plánu akcí předají spolky ve stanoveném termínu Komisi pro pasení. Ta zodpovídá za koordinaci akcí v ČR. Po sestavení centrálního plánu ho komise předloží KJ-ČR a po schválení potvrdí akce spolkům (pověří spolky konáním akcí a popř. deleguje rozhodčí). Centrální plán bude vydán pod hlavičkou KJ-ČR a zveřejněn na internetových stránkách KJ-ČR. V tom se situace změnila pouze tak, že je negarantuje jeden spolek, ale garantuje každý spolek jemu schválené akce zařazené do oficiálního kalendáře KJ-ČR, dostupného na adrese: https://paseni.kjcr.cz/kalendar-akci-fci/. Dodatečné změny v kalendáři ( termín, garantující spolek, úroveň závodů ) musí schválit Komise pasení a předložit k dodatečnému schválení P KJ-ČR. Po odsouhlasení bude zařazen do řádného kalendáře.
  5. Rozhodnutí o zřízení komise pasení předsednictvem KJ-ČR potvrdila na svém jednání 14.4.2016 také ČMKU. Zároveň také vyvrátila, že by někdo jiný v historii garantoval pro ČMKU pasení v ČR. Odkaz na zápis rozhodnutí ČMKU, bod 7/4/16: zde
  6. Současně se vznikem komise byly vytvořeny stránky Komise pasení KJ-ČR, kde najdete veškeré informace ohledně pasení jako jsou aktuální seznamy rozhodčích, pravidel, výsledků, zápisů ze schůzí apod. Berte tyto stránky prosím jako jediný platný a oficiální zdroj informací o akcích pod FCI v ČR.

V následujících přílohách naleznete odkazy na:

  1. stránky komise pasení KJ-ČR – https://paseni.kjcr.cz/
  2. zápis z jednání předsednictva ČMKU ze 14.4.2016 – zde
  3. zápis KJ-ČR o jmenování Komise pasení a jejich úkolech 27.1.2016 – zde

Sheepherding Commission KJ-CR