Změna u akce v Načešicích 27.-30.10.2016

Na akci nebude udělován titul CACT ani CACITR.