O komisi pasení

logo-cmkulogo-fci

Kdo jsme

 • Zastřešujeme v ČR pasení podle řádů kynologické organizace FCI.
 • Jsme jmenováni a odvoláváni Kynologickou jednotou ČR z.s. (KJ-ČR) a jsme jí podřízeni.
 • Vytváříme základní podmínky pro práci rozhodčích (Řád pro rozhodčí pasení, Kárný řád, kalendář akcí FCI).
 • Zajišťujeme překlady mezinárodních zkušebních řádů pasení a jejich zveřejnění v ČR.
 • V případě, že rozhodčí nepracují v souladu s řády pasení, provádíme kárné řízení dle Kárného řádu.
 • Evidujeme a doplňujeme seznam získaných titulů v pasení, předáváme změny spolku KJ-ČR a jeho prostřednictvím dotčeným orgánům (ČMKU, FCI).
 • V případě potřeby nových rozhodčích vypisujeme výběrové řízení na nové rozhodčí a řídíme proces jejich schvalování až do jeho ukončení.
 • U stávajících rozhodčích řídíme procesy zvýšení či obnovení aprobace.
 • Garantujeme a realizujeme vzdělávání rozhodčích. Pořádáme školení pro rozhodčí zakončené testem, vytváříme testy pro rozhodčí.

Jak jsme navázáni na FCI

 • Komise pasení je součást Kynologické Jednoty ČR z.s. (KJ-ČR)
 • KJ-ČR je členem Českomoravské Kynologické Unie (ČMKU)
 • ČMKU je členem Federation Cynologique Internationale (FCI)

Způsob komunikace s komisí pasení

Členové komise

Jméno a příjmení Email Telefon Jazyk
Radko Loučka rloucka@volny.cz +420 603 888 362 ENG, RU
Miroslav Koško kosko.miveko@centrum.cz +420 776 682 174 PL
Šárka Gavendová sgavendo@email.cz +420 724 777 257 ENG, RU
Ivana Horská i.horska@seznam.cz +420 777 144 043 ENG, RU
Petra Opočenská opocenskap@email.cz +420 773 742 132 ENG
Petr Burdík petr.burdik@me.com +420 774 057 310 ENG

Spolky pasení registrované pod KJ-ČR

Název spolku pasení Zkratka WWW
Spolek pasení CZ SPCZ CZ
Česká asociace ovčáckých a pasteveckých psů z.s. ČAOPP CZ, ENG

Sheepherding Commission KJ-CR