Základní informace

Garant zkoušek z výkonu KJ-ČR: Ing.Luděk Novák
Kontakt: novak.km@centrum.cz, 773 435 501
Provádí delegaci rozhodčích na základě včas zaslané přihlášky zkoušek (e-mailem).

Pracovní certifikáty vydává Anna Čechová. Je třeba poslat osvědčení o vykonané zkoušce, kopie PP a 100,-Kč.
Kontakt: Anna Čechová, U Hvězdárny 968, 337 01 Rokycany, cechova.an@tiscali.cz, 371 723 429, 732 729 212

Formuláře potřebné ke zkouškám
Přihláška zkoušek
Bodovací karty a soupiska zkoušek

Přípustné počty psů na zkouškách
Minimální počet účastníků zkoušek není stanoven.
Maximální počty účastníků zkoušek na 1 akci:
a)pouze ZOP ..............................................15 psů
b)ZOP + ZPU-1 .........................................12 psů
c)akce se zkouškami ZPU-2 nebo ZPU-S ...8 psů

Po dohodě pořadatele s rozhodčím lze počet psů na zkouškách eventuálně přiměřeně zvýšit (např ad. a) až na 20).


Podmínky pořádání zkoušek KJ-ČR v době výskytu pandemie

Při pořádání zkoušek od 23.4.2021, po dobu výskytu pandemie, je třeba bezpodmínečně dodržovat aktuálně platná nařízení vlády – tj. v současné době např.: Za dodržení aktuálních nařízení vlády při pořádání zkoušek zodpovídá pořádající organizace.